Tjänster

Vi erbjuder

Harang AB kan hjälpa till med alla typer av ekonomirelaterade översättningar. Vi tar översättning på allvar och förstår hur viktigt det är att ditt företag eller din organisation har rätt ord på rätt plats.

Exempel på uppdrag

 • Årsredovisningar och delårsrapporter
 • Hållbarhetsredovisningar
 • Börsprospekt
 • Fondprospekt och faktablad
 • Policydokument
 • Bolagsordningar
 • IR-texter
 • Pressmeddelanden
 • Kundtidningar, broschyrer och webbtexter
 • IFRS-relaterade texter
 • ISA-relaterade texter
 • Ekonomisk facklitteratur
 • Rapporter och avhandlingar

Dessutom hjälper vi gärna till med anpassning till aktuell IFRS- och ISA-terminologi, andra terminologiprojekt, fackgranskningar eller skrivregler.

Vårt arbetssätt

Harang drivs av Mia Poletto Andersson men företaget har tillgång till ett stort nätverk med skickliga specialister inom olika områden.