Kunder

Harang har alla slags kunder, där det gemensamma behovet är ekonomiöversättningar av hög kvalitet. Bland kunderna finns både små, lokala företag och stora, internationella börsbolag, revisionsföretag, banker, bokförlag, finansföretag, intresseorganisationer och myndigheter samt universitet och högskolor.

Referenser lämnas gärna vid förfrågan.